Aktualności

Informacja dla uczniów zakwalifikowanych na staże  w roku 2019/2020
w ramach
projektu „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez zagraniczne staże” z programu Erasmus+[więcej]

Zajęcia  z platformy OLS[więcej]

Spotkania informacyjne stażystów europejskich projektów edukacyjnych [więcej]

Harmonogram ogólny zajęć z OLS[więcej]

Protokół z pracy komisji ds. dodatkowej  rekrutacji uczestników[więcej]

Protokół z pracy komisji ds. rekrutacji uczestników [więcej]

9.10.2019 r. Wyniki rekrutacji na staże w Anglii, Luksemburgu na Malcie i na Węgrzech .[więcej]

17.09.2019 r. ogłoszenie o naborze uczestników na staże zagraniczne w ramach projektu „Jakość w kształceniu zawodowym poprzez europejskie staże”

[więcej] [więcej]

3 lipca 2019 r. Szkolenie kadry nauczycieli w Kőszeg [więcej]
25 marca 2019 r.Harmonogramy zajęć z projektu „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży”
– 2TB, 3 BI [więcej]
– 2HŻ, 3 HŻ [więcej]

31 grudnia 2018 r.Sprawozdanie ze spotkania z zagranicznymi pracodawcami [więcej]

22 listopada 2018 r. Zajęcia  z platformy OLS[więcej]

8 listopada 2018 r. Wyniki rekrutacji na staże w Anglii, na Malcie i na Węgrzech uczniów Technikum Zawodowego w zawodzie technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych. [więcej]

Europejska jakość w kształceniu zawodowym zagraniczne staże-Węgry 2018 r. [więcej]

Europejska jakość w kształceniu zawodowymvzagraniczne staże-Malta 2018 r. [więcej]

Europejska jakość w kształceniu zawodowymczagraniczne staże-Luksemburg 2018 r. [więcej]

Europejska jakość w kształceniu zawodowym zagraniczne staże  -Anglia 2018 r. [więcej]

Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży [więcej]

8 marca 2018 r. Harmonogramy zajęć z projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym”

2TH 3THZ  [wiecej]

3BI [wiecej]

28 listopada 2017 r. Spotkanie pracodawców z Anglii i z Węgier w ramach projektu 
„Europejska jakość w kształceniu zawodowym”Program Erasmus+ [więcej]

16 listopada 2017 r. Harmonogram zajęć języka angielskiego na platformie OLS.

Harmonogram ogólny            [więcej]

Harmonogram 2TH, 3 TH       [więcej]

Harmonogram 3 TB                 [więcej]

Harmonogram 3 TI                  [więcej]

Harmonogram 3 TŻ                 [więcej]

 

6 listopada 2017 r. Wsparcie Językowe Online Erasmus+

[więcej]

5 październik 2017 r. Spotkanie monitoringowe posiadaczy Karty jakości mobilności w sektorze Kształcenie        i Szkolenie Zawodowe Program Erasmus+ Kształcenie  i szkolenia zawodowe (VET).

[więcej]

9.10.2017 r. Informacja o zakończonym naborze na staże zagraniczne w ramach projektu Europejska jakość             w kształceniu zawodowym

[więcej]

 3.10.2017  r. – Wyniki rekrutacji na staże w Anglii, na Malcie i na Węgrzech uczniów Technikum Zawodowego w zawodzie technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych.

[więcej]

27.09.2017 – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie ogłasza nabór uczestników stażu zagranicznego w ramach projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym”, porogram Erasmus+, w zawodach technik budownictwa, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych<