Aktualności

28 listopada 2017 r. Spotkanie pracodawców z Anglii i z Węgier w ramach projektu 
„Europejska jakość w kształceniu zawodowym”Program Erasmus+ [więcej]

16 listopada 2017 r. Harmonogram zajęć języka angielskiego na platformie OLS.

Harmonogram ogólny            [więcej]

Harmonogram 2TH, 3 TH       [więcej]

Harmonogram 3 TB                 [więcej]

Harmonogram 3 TI                  [więcej]

Harmonogram 3 TŻ                 [więcej]

 

6 listopada 2017 r. Wsparcie Językowe Online Erasmus+

[więcej]

5 październik 2017 r. Spotkanie monitoringowe posiadaczy Karty jakości mobilności w sektorze Kształcenie        i Szkolenie Zawodowe Program Erasmus+ Kształcenie  i szkolenia zawodowe (VET).

[więcej]

9.10.2017 r. Informacja o zakończonym naborze na staże zagraniczne w ramach projektu Europejska jakość             w kształceniu zawodowym

[więcej]

 3.10.2017  r. – Wyniki rekrutacji na staże w Anglii, na Malcie i na Węgrzech uczniów Technikum Zawodowego w zawodzie technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych.

[więcej]

27.09.2017 – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie ogłasza nabór uczestników stażu zagranicznego w ramach projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym”, porogram Erasmus+, w zawodach technik budownictwa, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych

[więcej]

21.06.2017 Wyniki rekrutacji dla zawodu technik informatyk, z projektu „Europejska jakość w kształceniu zawodowym”.

 12.06.2017 r. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie ogłasza nabór uczestników stażu zagranicznego w ramach projektu ” Europejska jakość w kształceniu zawodowym”, program Erasmus+, w zawodzie technik informatyk

[więcej]

 24.04. –  21.05.2017 r.  uczniowie odbywali praktykę zawodową 

  • Europejskie Staże
  • Od praktyki do pracy 2
  • Zajęcia kulturowo-językowe na wyspie Gozo (technikum budowlane oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych

[więcej]

 24.04-28.04.2017 – Szkolenie  kadry pedagogicznej ZSP w Chojnie w ITS na Malcie w ramach  projektu „Europejskie staże” z programu ERASMUS +

[więcej]

 19.04 – 20.04.2017 r. odbyły się spotkania organizacyjne uczniów wyjeżdżających na praktyki zawodowe do Anglii, na Węgry i Maltę.

[więcej]

 7.04.2017 r. odbyło się spotkanie uczniów i opiekunów wyjeżdżających na tegoroczne staże, podczas którego zostały zaprezentowane miasta, w których uczniowie będą odbywać praktyki. Na zaproszenie pana Janusza Salamończyka przybył dr Istvan Matrai z Węgier.

[więcej] 

 10.02. – 07.04.2017 r. odbyło się przygotowanie pedagogiczne, psychologiczne oraz kurs języka angielskiego dla uczniów wyjeżdżających na staż do Anglii, na Maltę i Węgry.

 Dyrektor ZSP w Chojnie powołał zespół ds. realizacji projektów: „Europejskie staże”, „Od praktyki do pracy 2” z programu Erasmus+ oraz zespół ds. rekrutacji uczniów kl. II TH, III TH, III TI, III TB, III TŻ na staże w hotelach i przedsiębiorstwach w Anglii, na Malcie i Węgrzech.

 5 – 8 grudnia 2016 r. – Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent !” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

[więcej]

 27.10.2016 ogłoszone zostały wyniki rekrutacji na staże w Anglii i na Malcie i na Węgrzech w ramach projektu Erasmus+ „Europejskie staże”

[więcej]

 27.10.2016 ogłoszone zostały wyniki rekrutacji na staże w Anglii i na Malcie w ramach projektu Erasmus+ „Od praktyki do pracy 2”  

[więcej]

 W dniach od 23 kwietnia do 23 maja 2016 r. dwanaścioro uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik żywienia, odbyło praktykę zawodową w obiektach hotelarskich oraz restauracjach w Sherborne w Anglii oraz w Marsaskali na Malcie.

[więcej]

 7.04.2016 r. podczas konferencji organizowanej przez FRSE w Warszawie koordynator realizowanych przez szkołę projektów Pan J.C. Salamończyk przedstawił działania prowadzone przez szkołę w celu uzyskania Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2016-2020.

[więcej]

30.11.2015 r. podczas  konferencji „ERASMUS Kształcenie i szkolenia zawodowe” organizowanej w Szczecinie przez FRSE prezentowaliśmy zrealizowane projekty z programu Erasmus, jako przykłady dobrych praktyk.

[więcej]

21.10.2014 r.  podczas „Seminarium dla beneficjentów programu Erasmus (Szkolnictwo wyższe oraz kształcenie i szkolenia zawodowe) wysyłających studentów i uczniów na zagraniczne praktyki/staże” w Warszawie,   na zaproszenie  Agencji Narodowej programu Erasmus prezentowaliśmy doświadczenia z realizacji projektów w ramach programu Leonardo da Vinci .

[więcej]

14.02.2014 r. ogłoszone zostały wyniki rekrutacji na staże w hotelach w Anglii i na Malcie w ramach projektu LdV „Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa 2”.[więcej]

21.11.2013 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie zajął pierwsze miejsce w kategorii instytucjonalnej programu Leonardo da Vinci w konkursie EDUinspiracje 2013. [więcej]

7.07. – 3.08.2013 r. w ramach projektu „Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa” z programu Leonardo da Vinci, uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa odbywali staż w Marsaskali na Malcie oraz w Sherborne w Anglii.

12.06.2013 r. na konferencji organizowanej przez  Kuratorium Oświaty w Szczecinie prezentowaliśmy projekty realizowane przez szkołę  w ramach programów Leonardo da Vinci.

20.02.2013 r. ogłoszone zostały wyniki rekrutacji na staże w hotelach w Anglii i na Malcie w ramach projektu LdV „Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa”.[więcej]

11.02.2013 r. Dyrektor ZSP Nr 1 w Chojnie powołał zespół ds. realizacji projektu „Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa” z programu Leonardo da Vinci oraz zespół ds. rekrutacji uczniów kl. II TH i III TH na staże w hotelach w Anglii i na Malcie.[więcej]

7.11.2012 r.  na zaproszenie Kuratorium Oświaty w Szczecinie i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  bierzemy udział w  konferencji Programu ,,Uczenie się przez całe życie – Comenius” i „Leonardo da Vinci”, podczas której prezentowane były realizowane przez naszą szkołę projekty.[więcej]

23.10.2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, w godzinach 10.00 – 16.00, odbyła się konferencja pt. „Projekty mobilności programu Leonardo da Vinci realizowane w ZSP Nr 1 w Chojnie, jako narzędzie służące przygotowaniu uczniów do funkcjonowania na rynku pracy”.[więcej]

01. – 29.07.2012 r. – Pobyt uczniów na stażach w restauracjach w Anglii i na Malcie.

29.06.2012 r. – Ostatnie spotkanie organizacyjne dotyczące wyjazdu na staże – godz. 1300 sala 5.

16.05.2012 r. Agencja Narodowa programu Leonardo da Vinci zatwierdziła kolejny projekt ZSP Nr 1 w Chojnie pt. „Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa” dofinansowując go kwotą 25.540,00 Euro. W ramach projektu uczniowie klas w zawodzie technik hotelarstwa odbędą praktyki w  hotelach w Anglii i na Malcie.

14.05 – 18.06.2012 r. odbyło się przygotowanie pedagogiczne, psychologiczne oraz kurs języka angielskiego  uczniów wyjeżdżających na staż do Anglii i na Maltę.

8.02.2012 r. Komisja  rekrutacyjna podała wyniki rekrutacji do udziału w projekcie ,,Staże gastronomów” i odbycia stażu  w Anglii i na Malcie w roku 2012 [więcej]

31.01.2012 r. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie ogłasza nabór uczniów klas drugich i trzecich Technikum Gastronomicznego  na staże w restauracjach  w Anglii i na Malcie [więcej].

7.11.2011 r. odbyło się w szkole spotkanie uczniów, którzy realizowali  projekt ,,Staże hotelarzy” z  programu Leonardo da Vinci, z właścicielem hotelu w Sherborne M. Heygate-Browne [więcej].

18.05.2011 r. Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci zatwierdziła kolejny nasz projekt pt. ,,Staże gastronomów” [więcej].

23.05.2011 r. Wyniki rekrutacji na staże w restauracjach w Anglii i na Malcie w ramach projektu ,,Staże gastronomów” z programu Leonardo da Vinci [więcej].

22.03.2011 r. Wyniki rekrutacji do udziału w stażach w hotelach w Anglii i w Niemczech w ramach projektu ,,Staże hotelarzy”, program Leonardo da Vinci. [więcej]

04.03.2011 r. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie ogłasza nabór uczniów klas drugich i trzecich Technikum Hotelarskiego na staże w hotelach w Anglii i Niemczech [więcej].

20.12.2010 r. Informacja o projektach w audycji Radia Szczecin [więcej].

06.12.2010 r . Wyniki konkursu LEO-ON-LINE [więcej].

19.10.2010 r.  Spotkanie w Chojnie w sprawie raportów z odbytych staży – godz. 8oosala W 7.

12.07.2010 r.  Kurs języka angielskiego i niemieckiego.

30.06.2010 r.  Spotkanie organizacyjne dotyczące wyjazdu na staże – godz. 1515sala 22.

30.07.2010 r.  Wypłata środków finansowych na zakwaterowanie i wyżywienie – od godz. 8oo

24.06.2010 r.  Powołanie zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu ,,Staże hotelarzy”.  [więcej]

26.05.2010 r.  Wyniki rekrutacji  [więcej.]

25.05.2010 r.  Powołanie komisji ds. rekrutacji uczestników projektu ,,Staże hotelarzy”[więcej].