Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
„Odkryj swój talent !”
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie uczestniczył w zorganizowanym po raz pierwszy, z inicjatywy Komisji Europejskiej, Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent!”.Wydarzenie miało na celu zachęcić ludzi do odkrywania, wykorzystywania i doskonalenia swoich talentów i umiejętności poprzez kształcenie zawodowe. Chojeńskie działania były jednymi, z około 800 przedsięwzięć, jakie odbyły się w  28 krajach UE. Wydarzenia Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w Chojnie miały miejsce w dniach 5 – 8 grudnia 2016 r.
W poniedziałek, 5 grudnia 2016 r., koordynator do spraw współpracy międzynarodowej w ZSP  w Chojnie, p. J.C. Salamończyk, przedstawił grupie uczniów z klas Technikum Zawodowego  o specjalnościach informatycznej, budowlanej, hotelarskiej i gastronomicznej możliwości, jakie stwarza uczestnictwo w stażach zagranic
znych realizowanych przez szkołę w przedsiębiorstwach na terenie UE w ramach programu Erasmus+.

 

eurotydzien1

Transmisja z wystąpienia Marianne Thyssen

Uczniowie klas pierwszych i drugich technikum uczestniczyli w relacji na żywo z uroczystości otwarcia Tygodnia. Obejrzeli wystąpienie Marianne Thyssen, unijnej komisarz, odpowiedzialnej za zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników. Pani komisarz podkreśliła, że kształcenie i szkolenie zawodowe są dla każdego mądrym wyborem ułatwiającym karierę zawodową. Dzięki nim młodzi ludzie szybciej znajdują zatrudnienie.
Kolejne wydarzenia Tygodnia miały miejsce we wtorek, 6 grudnia.Pani Ewa Jaklewicz – Walewicz, z Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, przeprowadziła dwie sesje zajęć warsztatowych pt. „Kreowanie drogi kariery zawodowej”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum zawodowego. W godzinach popołudniowych, p. Janusz Salamończyk, przedstawił rodzicom uczniów technikum zagadnienia, związane z realizowanym w szkole programem umiędzynarodowienia oraz stażami w zagranicznych przedsiębiorstwach.

eurotydzien2

Warsztaty „Kreowanie drogi kariery zawodowej” z p. Ewą Jaklewicz – Walewicz

W środę, 7 grudnia, ZSP w Chojnie gościł uczniów klas trzecich Gimnazjum w Chojnie. Gimnazjaliści obejrzeli prezentację multimedialną „Staże zagraniczne – zostań zawodowcem”, która przybliżyła im korzyści uczestnictwa w stażach zagranicznych z programu Erasmus+. Kolejny punkt programu ich pobytu w ZSP w Chojnie, obejmował zapoznanie się z ofertą kształcenia zawodowego.

eurotydzien3

Prezentacja multimedialna „Staże zagraniczne – zostań zawodowcem” prowadzona przez p. J.C. Salamończyka

Goście zwiedzili stoiska, na których były prezentowane kierunki kształcenia i zawody, a także odwiedzili wyposażone w nowoczesny sprzęt i urządzenia pracownie, w których odbywa się kształcenie zawodowe. Uczniowie ostatnich klas gimnazjum spotkali się również z miejscowymi pracodawcami z branży handlowej i budowlanej, p. Radosławem Stecem i p. Danielem Błażkiewiczem. Tematem spotkania były możliwości i warunki zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych i technicznych.

eurotydzien4

Stoisko Technikum Hotelarskie

 

eurotydzien5

Zwiedzanie pracowni diagnostycznej

W czwartek, 8 grudnia, przedstawicielka Urzędu Pracy w Chojnie, pani Małgorzata Rąpała – Zygmunt przeprowadziła dwie sesje zajęć warsztatowych „Jak zaistnieć na rynku pracy?”. W zajęciach dotyczących metod szukania zatrudnienia, przygotowania listu motywacyjnego, CV i zachowania podczas rozmowy o pracę, uczestniczyli uczniowie technikum zawodowego i zasadniczej szkoły zawodowej.

eurotydzien6

Warsztaty „Jak zaistnieć na rynku pracy?” z p. Małgorzatą Rąpałą – Zygmunt

W działaniach, w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, wzięło udział 305 osób. Byli to uczniowie oraz nauczyciele ZSP  w Chojnie i Gimnazjum w Chojnie, rodzice uczniów ZSP w Chojnie, przedstawicielka Urzędu Pracy w Chojnie, wykładowca Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie i lokalni pracodawcy.

 

mgr J.C. Salamończyk