Hotel Europa

 • Tytuł projektu:  Hotel Europa”
 • Termin realizacji: 01.06. 2006 r. – 30.10.2007 r.
 • Kwota dofinansowania: 58 797 euro
 • Partnerzy projektu:

– Anglia

  : The Sherborne Hotel, The Crown Inn, The Eastbury Hotel, The Half Moon Hotel,

 

  The Antelope  Hotel

– Niemcy

  : Hotel Gut Kerkow, Hotel Am Seetor
 • Uczestnicy projektu:

– Cieślak Anna
– Kuczyńska Katarzyna
– Kowalczyk Krzysztof
– Frydryszak Iwona
– Jędras Piotr
– Chałupczyńska Dagmara
– Olejarz Paulina
– Wardęga Janina
– Dzałba Małgorzata
– Romacka Katarzyna
– Koksanowicz Barbara
– Orłowska Karolina
– Mądro Katarzyna
– Lewandowska Marta
– Łoniewska Aneta
– Bladowska Aniela
– Mikos Katarzyna
– Kucharska Justyna
– Bobola Mariusz
– Bułgajewska Marlena
– Deptuch Natalia
– Domagalska Justyna
– Dunikowska Mirosława
– Fidut Katarzyna
– Frydryszak Kamila
– Gałązka Bernadeta

 • Cele i założenia projektu: Odbycie czterotygodniowych staży przez uczniów  kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, w hotelach w Anglii i Niemczech,     w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych, podniesienie na wyższy poziom kształcenia zawodowego; podniesienie kwalifikacji zawodowych, wiedzy  oraz predyspozycji językowych uczestników projektu, zwiększenie szans na zaistnienie na lokalnym i europejskim rynku pracy dzięki umiejętnościom i doświadczeniom zdobytym w wyniku udziału w projekcie, poszerzenie wiedzy na temat kultury  i obyczajów krajów partnerskich; wzbogacenie oferty szkoły oraz jej prestiżu  w środowisku lokalnym.
 • Działania w ramach projektu:
  – rekrutacja uczestników projektu;
  – przygotowanie językowe – przeprowadzenie kursu języka angielskiego oraz języka  niemieckiego dla uczestników projektu, zakup słowników;
  – przygotowanie kulturowe;
  – przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne – zajęcia z pedagogiem i psychologiem;
  – odbycie staży – praktyka zawodowa, wycieczki pozwalające poznać kraj partnerski;
  – przygotowanie raportów  z  realizacji projektu;
  – podsumowanie staży – spotkanie uczestników projektu z dyrekcją szkoły,  opiekunami staży wychowawcami  i opiekunami staży.
 • Rezultaty: Odbycie przez uczestników projektu czterotygodniowej, obowiązkowej praktyki zawodowej w formie staży w hotelach w Anglii i w Niemczech. Wzrost umiejętności zawodowych i językowych uczestników staży oraz  pewności siebie i predyspozycji do funkcjonowania na europejskim rynku pracy.
 • Promocja: Zamieszczanie informacji o działaniach w ramach projektu w prasie lokalnej, na stronie internetowej szkoły www.zsp1chojna.pl oraz Starostwa Powiatowego www.powiat.gryfino.pl; ekspozycje stałe w budynku szkoły;  promocja projektu podczas konferencji nauczycieli, rad pedagogicznych, promocji szkoły w gimnazjach, corocznych Generalnych Spotkań członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Douzelage, skupiającego po jednym mieście z 24 państw UE.

Sprawozdanie z realizacji projektu [więcej]