Szkolenie kadry pedagogicznej ZSP w Chojnie w ITS na Malcie