Staże gastronomów

Staże gastronomów

 • Tytuł projektu: „Staże gastronomów”
 • Termin realizacji: 13.06.2011 r. – 31.10.2012 r.
 • Kwota dofinansowania: 66.194 EURO
 • Partnerzy projektu:

– Anglia

  : The Sherborne Hotel, The Eastbury Hotel

– Malta

  : Restauracja Waterline, Restauracja 47 Summer Nights, Restauracja Grabiel
 • Uczestnicy projektu:
  – Ilona Kukuć
  – Marcelina Pajestka
  – Patryk Rogowski
  – Jakub Słowik
  – Krystyna Hrycaj
  – Adrian Golak
  – Aleksandra Iwanów
  – Dominika Jastrzębska
  – Małgorzata Juzyszyn
  – Agata Kowalczyk
  – Piotr Stasiński
 • Cele i założenia projektu: Odbycie czterotygodniowych staży przez uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych, w restauracjach w Marsaskali (Malta) oraz w Sherborne (Anglia), w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych, podniesienie na wyższy poziom kształcenia zawodowego; podniesienie kwalifikacji zawodowych, wiedzy oraz predyspozycji językowych uczestników projektu, zwiększenie szans na zaistnienie na lokalnym i europejskim rynku pracy dzięki umiejętnościom i doświadczeniom zdobytym w wyniku udziału w projekcie, poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów krajów partnerskich; wzbogacenie oferty szkoły oraz jej prestiżu w środowisku lokalnym.
 • Działania w ramach projektu:
  – rekrutacja uczestników projektu;
  – przygotowanie językowe – przeprowadzenie kursu języka angielskiego  dla uczestników projektu, zakup słowników;
  – przygotowanie kulturowe;
  – przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne – zajęcia z pedagogiem i psychologiem;
  – odbycie staży – praktyka zawodowa, wycieczki pozwalające poznać kraj partnerski, kurs języka angielskiego;
  – przygotowanie raportów z realizacji projektu;
  – podsumowanie staży – spotkanie uczestników projektu z dyrekcją szkoły, opiekunami staży, wychowawcami i opiekunami staży.
 • Rezultaty: Odbycie przez uczestników projektu czterotygodniowej, obowiązkowej praktyki zawodowej w formie staży w restauracjach w Marsaskali (Malta) oraz w Sherborne (Anglia). Wzrost umiejętności zawodowych i językowych uczestników staży oraz pewności siebie i predyspozycji do funkcjonowania na europejskim rynku pracy.
 • Promocja: Zamieszczanie informacji o działaniach w ramach projektu w prasie lokalnej, na stronie internetowej szkoły www.zsp1chojna.pl oraz Starostwa Powiatowego www.gryfino.powiat.pl; ekspozycje stałe w budynku szkoły; promocja projektu podczas konferencji nauczycieli, rad pedagogicznych, promocji szkoły w gimnazjach, corocznych Generalnych Spotkań członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Douzelage, skupiającego po jednym mieście z 24 państw UE.
Sprawozdanie z realizacji projektu w Sherborne w Anglii [więcej].
Sprawozdanie z realizacji projektu w Marsaskali na Malcie [więcej].