Staże hotelarzy

Staże hotelarzy

 • Tytuł projektu: „Staże hotelarzy”
 • Termin realizacji: 15.06.2010 r. – 30.10.2011 r.
 • Kwota dofinansowania: 68.204 EURO
 • Partnerzy projektu:

– Anglia

  : The Sherborne Hotel, The Crown Inn, The Eastbury Hotel, The Bakehouse Hotel

– Niemcy

  : Hotel Generator Berlin, Hotel Gut Kerkow, Hotel Am Seetor
 • Uczestnicy projektu:
  – Paulina Wieczorek
  – Aleksandra Jeremicz
  – Karolina Bodek
  – Katarzyna Dziewiątka
  – Roksana Piorun
  – Marzena Jakubik
  – Agnieszka Jaz
  – Magdalena Dziewińska
  – Joanna Omańska
  – Marlena Jaworska
  – Alicja Radecka
  – Sara Jabłońska
 • Cele i założenia projektu: Odbycie czterotygodniowych staży przez uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, w hotelach w Anglii i Niemczech, w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych, podniesienie na wyższy poziom kształcenia zawodowego; podniesienie kwalifikacji zawodowych, wiedzy oraz predyspozycji językowych uczestników projektu, zwiększenie szans na zaistnienie na lokalnym i europejskim rynku pracy dzięki umiejętnościom i doświadczeniom zdobytym w wyniku udziału w projekcie, poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów krajów partnerskich; wzbogacenie oferty szkoły oraz jej prestiżu w środowisku lokalnym.
 • Działania w ramach projektu:
  – rekrutacja uczestników projektu;
  – przygotowanie językowe – przeprowadzenie kursu języka angielskiego oraz języka niemieckiego dla uczestników projektu, zakup słowników;
  – przygotowanie kulturowe;
  – przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne – zajęcia z pedagogiem i psychologiem;
  – odbycie staży – praktyka zawodowa, wycieczki pozwalające poznać kraj partnerski, kurs języka angielskiego;
  – przygotowanie raportów z realizacji projektu;
  – podsumowanie staży – spotkanie uczestników projektu z dyrekcją szkoły, opiekunami staży wychowawcami i opiekunami staży.
 • Rezultaty: Odbycie przez uczestników projektu czterotygodniowej, obowiązkowej praktyki zawodowej w formie staży w hotelach w Anglii i w Niemczech. Wzrost umiejętności zawodowych i językowych uczestników staży oraz pewności siebie i predyspozycji do funkcjonowania na europejskim rynku pracy.
 • Promocja: Zamieszczanie informacji o działaniach w ramach projektu w prasie lokalnej, na stronie internetowej szkoły www.zsp1chojna.pl oraz Starostwa Powiatowego www.gryfino.powiat.pl; ekspozycje stałe w budynku szkoły; promocja projektu podczas konferencji nauczycieli, rad pedagogicznych, promocji szkoły w gimnazjach, corocznych Generalnych Spotkań członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Douzelage, skupiającego po jednym mieście z 24 państw UE.

Sprawozdanie z realizacji projektu [więcej]