Staże w europejskich hotelach 2

  • Tytuł projektu: „Staże w europejskich hotelach 2”
  • Termin realizacji: 01.01.2009 r. – 30.10.2009 r.
  • Kwota dofinansowania: 68.721 EURO
  • Partnerzy projektu:

– Anglia

    : The Sherborne Hotel, The Crown Inn, The Eastbury Hotel, The Bakehouse Hotel, The Half Moon Hotel

– Niemcy

    : Hotel Generator Berlin, Hotel Gut Kerkow, Hotel Am Seetor
  • Uczestnicy  projektu:– Siedzieniewski Iwo
    – Sabat Katarzyna
    – Jaroszyńska Monika
    – Jaz Aleksandra
    – Toczko Łukasz
    – Kowalczyk Katarzyna
    – Wilczyńska Daria
    – Pietruszka Małgorzata
    – Madajczak Agata
    – Strzelecka Róża
    – Lewandowska Monika
    – Paranycz Monika
    – Kopczyńska Daria
    – Malecka Aleksandra
    – Stec Małgorzata
    – Wisławska Edyta
    – Gierke Paweł
    – Ziółkowska Sandra
    – Korba Sylwia
    – Truszczyńska Alicja
    – Nowak Agata
    – Gorlińska Anna
    – Wilk Paulina
    – Buczkowski Rafał
  • Cele i założenia projektu: Odbycie czterotygodniowych staży przez uczniów  kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, w hotelach w Anglii i Niemczech,     w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych, podniesienie na wyższy poziom kształcenia zawodowego; podniesienie kwalifikacji zawodowych, wiedzy  oraz predyspozycji językowych uczestników projektu, zwiększenie szans na zaistnienie na lokalnym i europejskim rynku pracy dzięki umiejętnościom i doświadczeniom zdobytym w wyniku udziału w projekcie, poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów krajów partnerskich; wzbogacenie oferty szkoły oraz jej prestiżu  w środowisku lokalnym.
  • Działania w ramach projektu:
    – rekrutacja uczestników projektu;
    – przygotowanie językowe – przeprowadzenie kursu języka angielskiego oraz języka  niemieckiego dla uczestników projektu, zakup słowników;
    – przygotowanie kulturowe;
    – przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne – zajęcia z pedagogiem i psychologiem;
    – odbycie staży – praktyka zawodowa, wycieczki pozwalające poznać kraj partnerski, kurs języka angielskiego;
    – przygotowanie raportów  z  realizacji projektu;
    – podsumowanie staży – spotkanie uczestników projektu z dyrekcją szkoły,  opiekunami staży wychowawcami  i opiekunami staży.
  • Rezultaty: Odbycie przez uczestników projektu czterotygodniowej, obowiązkowej praktyki zawodowej w formie staży w hotelach w Anglii i w Niemczech. Wzrost umiejętności zawodowych i językowych uczestników staży oraz  pewności siebie  i predyspozycji do funkcjonowania na europejskim rynku pracy.
  • Promocja: Zamieszczanie informacji o działaniach w ramach projektu w prasie lokalnej, na stronie internetowej szkoły www.zsp1chojna.pl oraz Starostwa Powiatowego www.gryfino.powiat.pl; ekspozycje stałe w budynku szkoły; prezentacje multimedialne; promocja projektu podczas konferencji nauczycieli, rad pedagogicznych, promocji szkoły w gimnazjach, corocznego Generalnego Spotkania członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Douzelage, skupiającego po jednym mieście z 24 państw UE.

Sprawozdanie z realizacji projektu [więcej]