Staże w europejskich hotelach

 • Tytuł projektu: Staże w europejskich hotelach”
 • Termin realizacji: 01.01.2008 r. – 30.10.2008 r.
 • Kwota dofinansowania: 41 533  EURO
 • Partnerzy projektu:

– Anglia

  : The Sherborne Hotel, The Crown Inn, The Eastbury Hotel, The Half Moon Hotel,
  The Antelope  Hotel

– Niemcy

  : Hotel Generator Berlin, Hotel Gut Kerkow, Hotel Am Seetor
 • Uczestnicy projektu:

– Gałązka Honorata
– Głodek Karolina
– Jasińska Sylwia
– Józefczuk Paula
– Kaćkiewicz Katarzyna
– Kucharska Justyna
– Kupidura Justyna
– Kurpiel Agnieszka
– Łoniewska Aneta
– Mądro Katarzyna
– Malec Monika
– Marcinkowski Dawid
– Nowaczyk Mariusz
– Orłowska Karolina
– Patek Grzegorz
– Piotrowska Urszula
– Rokicka Paulina
– Romacka Katarzyna
– Sławińska Katarzyna
– Tarnowska Daria
– Werner Marzena
– Wisławska Magdalena
– Woynowska Anna
– Żukowski Mateusz

 • Cele i założenia projektu: Odbycie czterotygodniowych staży przez uczniów  kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, w hotelach w Anglii i Niemczech,     w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych, podniesienie na wyższy poziom kształcenia zawodowego; podniesienie kwalifikacji zawodowych, wiedzy  oraz predyspozycji językowych uczestników projektu, zwiększenie szans na zaistnienie na lokalnym i europejskim rynku pracy dzięki umiejętnościom i doświadczeniom zdobytym w wyniku udziału w projekcie, poszerzenie wiedzy na temat kultury   i obyczajów krajów partnerskich; wzbogacenie oferty szkoły oraz jej prestiżu  w środowisku lokalnym.
 • Działania w ramach projektu:
  – rekrutacja uczestników projektu;
  – przygotowanie językowe – przeprowadzenie kursu języka angielskiego oraz języka  niemieckiego dla uczestników projektu, zakup słowników;
  – przygotowanie kulturowe;
  – przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne – zajęcia z pedagogiem i psychologiem;
  – odbycie staży – praktyka zawodowa, wycieczki pozwalające poznać kraj partnerski, kurs języka angielskiego;
  – przygotowanie raportów  z  realizacji projektu;
  – podsumowanie staży – spotkanie uczestników projektu z dyrekcją szkoły,  opiekunami staży wychowawcami  i opiekunami staży.
 • Rezultaty: Odbycie przez uczestników projektu czterotygodniowej, obowiązkowej praktyki zawodowej w formie staży w hotelach w Anglii i w Niemczech. Wzrost umiejętności zawodowych i językowych uczestników staży oraz  pewności siebie   i predyspozycji do funkcjonowania na europejskim rynku pracy.
 • Promocja: Zamieszczanie informacji o działaniach w ramach projektu w prasie lokalnej, na stronie internetowej szkoły www.zsp1chojna.pl oraz Starostwa Powiatowego www.powiat.gryfino.pl; ekspozycje stałe w budynku szkoły; prezentacje multimedialne, promocja projektu podczas konferencji nauczycieli, rad pedagogicznych, promocji szkoły w gimnazjach, corocznego Generalnego Spotkania członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Douzelage, skupiającego po jednym mieście z 24 państw UE.

Sprawozdanie z realizacji projektu [więcej]